Digitaaliset viestintä- ja tallennuspalvelut paikallismuseoiden käyttöön

Tavoitteet

Oppaan tavoitteena on tehdä ilmaisten viestintä- ja tallennuspalveluiden käyttöönottoa tunnetuksi ja helposti lähestyttäväksi paikallismuseotoimijoille. Opas vastaa tarpeeseen saada helposti tietoa käyttöön otettavista palveluista sekä antaa selkeän opastuksen palveluiden käytön aloittamiseksi. Tämä toivottavasti mahdollistaa sen, että yhä useammassa paikallismuseossa voidaan ottaa digitaaliset ilmaispalvelut museotyön tueksi.

Yleisohjeistuksena voidaan pitää sitä, että viestiminen kannattaa tehdä siellä missä halutut viestin vastaanottajatkin ovat. Nykypäivän yleisölle viestiminen tapahtuu pääasiassa eri sosiaalisen median kanavia käyttäen, jotka mahdollistavat uuden, laajemman yleisön tavoittamisen. Ilmaiset viestintäpalvelut mahdollistavat oman kotiseututietouden jakamisen, museon avoinna pidon ja tapahtumatiedottamisen reaaliaikaisesti. Sosiaalisen median kautta on myös mahdollista löytää uusia kontakteja ja seurata muiden museoiden viestintää. 

Ilmaiset tallennuspalvelut mahdollistavat paikallismuseotoiminnan kannalta tärkeiden materiaalien kuten opastuskäsikirjoitusten, valokuvien, tapahtumasuunnittelun ja kokousmuistioiden tallentamisen luotettavasti usean toimijan ulottuville. Museotoiminnassa olennaisen tiedon tallentaminen pilvipalveluun mahdollistaa toiminnan sujuvuuden sekä takaa tietojen monipuolisemman käytettävyyden. 

Toteutus

Seutumuseotutkija toteutti oppaan sisällön yhdessä apulaistutkijan kanssa. Oppaan yksityiskohtaiset ohjeistukset mahdollistavat digitaalisten viestintä- tallennuspalveluiden käyttöön oton ilman henkilökohtaista opastusta tai aikaisempaa kokemusta palveluiden käytöstä.

Digitaaliset, ilmaiset viestintä- ja tallennuspalvelut paikallismuseoiden käyttöön

Seliteteksti digitaalisista palveluista

Sivun pääkuva: ”Paina jo sitä nettinappulaa”. Hannamaria Westman, Pirkanmaan maakuntamuseo.