Näyttelytoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Viljakkalan Haverin kaivosyhdyskunta on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja ainoa Suomessa sellaisenaan säilynyt kaivosalue. Museotoiminta alueella alkoi 1980-luvulla, jolloin alue valjastettiin matkailukäyttöön ja entiseen kaivostupaan perustettiin kaivosmuseo.

Seutumuseohankkeen aikana tavoitteena oli kehittää museotoimintaa päivittämällä nykyinen Kaivosmuseon näyttely ja toteuttaa muuntajarakennukseen kivinäyttely, jota voi hyödyntää myös kiviharrastus- ja opetustoiminnassa. Toiveena on myös saada lähitulevaisuudessa Pekka Vuotilan Haveri ry:lle lahjoittama arvokas ja laaja kivikokoelma esille ja helposti mm. tutkijoiden saavutettavaksi. Tavoitteena on kunnostaa verstasrakennus näyttelykuntoon.

Hankkeen toiveena oli myös tiivistää ja aktivoida Haveri ry:n ja Ylöjärven kaupungin välistä yhteistyötä. Tärkeää oli myös tehdä Haverin kaivosaluetta näkyväksi ja tätä kautta turvata myös kohteen tulevaisuus.

Toimijat

  • Haveri ry
  • Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke
  • Ylöjärven kulttuuripalvelut
  • Geologinen tutkimuskeskus, GTK

Kaivosmuseo

Haverin kaivosalueen entinen kaivostupa muutettiin kaivosmuseoksi 1980-luvulla. Seutumuseohankkeen aikana Kaivosmuseon konttorin lattia kunnostettiin ja näyttely päivitettiin, jolloin seinille saatiin uudet näyttelytekstit sekä museoesineet aseteltiin Vapriikista kierrätettyihin vitriineihin. Myös aiemmin kaivosmuseossa esillä olleet kivinäytteet siirrettiin kaivosalueen muuntajarakennuksen kivinäyttelyyn.

Näyttelyvitriinit kuntoon. Kuva: Tapio Liesko.

Kivinäyttely

Kaivosalueen muuntajarakennus muutettiin toistaiseksi tilapäiseksi kivinäyttelytilaksi, jossa on vitriineissä esillä osa kiviharrastaja Pekka Voutilaisen aikanaan Haveri ry:lle lahjoittamasta laajasta ja arvokkaasta kivikokoelmasta. Kivinäyttelyssä on myös esillä kokoelma eri kaivosten malmeista sekä GTK:n eteläsuomalaisten kultalöytöjen kivinäytteitä.

Avajaiset

Haverin päivitetyn kaivosmuseon ja kivinäyttelyn avajaisia/tiedotustilaisuutta vietettiin 13.9.2019. Tilaisuuteen saapui kiva joukko lehdistöä ja saimme väkeä paikalle myös Tohlopista. Kaiken kaikkiaan kaivosmäelle kokoontui 20 hengen joukko kiviasiantuntijoita sekä paikallisia tutustumaan hiljalleen uudistuvaan kaivosalueeseen.

Avajaistunnelmia kaivosmäellä. Kuva: Hanna Jaakola, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Tiedotus

Lehdissä kirjoitettiin:

  • Ylöjärven uutiset: Haverin kultakaivos on kansallinen teollisuushistoriallinen aarre. 18.9.2019.
  • UutisOiva: Haverin kaivosmuseo sai kylkeen kivinäyttelyn
  • Tammerfors Aktuellt: Haveri Gruvmuseum

Lisäksi Yle Tampere radio ja Yle uutiset Pirkanmaa haastattelivat Haverin työryhmää kaivosalueen avajaisissa 13.9.2019.

Yle Tampereen radio haastatteli kiviasiantuntija Jussi Hartomaa. Kuva: Tapio Liesko.

Työaika

Seutumuseotutkijalla on kulunut projektin koordinointiin, näyttelyiden suunnitteluun, näyttelytekstien koostamiseen, taittoon, näyttelyiden toteutukseen ja avajaisiin yhteensä 25 työpäivää.

Sivun pääkuva: Viljakkalan Haverin kaivosalue, Ylöjärvi. Haverin valokuvakokoelmat.