Muistelulaukut

Tavoitteet

Muistelulaukkujen tarkoituksena oli tuottaa Lempäälän ja Hämeenkyrön kuntien kulttuuripalveluille muistelulaukut ikäihmisten muistelu- ja kulttuuritoimintaan. Tavoitteena oli myös tehdä kuntien osalta Lempäälä-Seuran ja Hämeenkyrön kotiseutumuseon museokokoelmia saavutettavammiksi. Kuokkalan museoraitin innoittamana muistelulaukut toteutettiin kauppamuseon ja parturi-kampaamomuseon kokoelmien pohjalta. Hämeenkyrön kunnan muistelulaukun teemaksi valikoitui koulunkäynti Päiväkeskus Aurinkorinteen toimesta.

Muistelulaukun tarkoituksena on antaa välineitä muisteluun. Laukut sisältävät viime vuosikymmenten esineitä, joita saa koskea. Mukana on myös tuoksuja, kuvia sekä tietoa ja vinkkejä muistelun tueksi.

Muistelulaukut on suunnattu erityisesti ikäihmisille, mutta niiden avulla voi oppia ja kokea aivan jokainen. Laukkuja voidaan käyttää esimerkiksi vanhuspalveluiden ohjaajalähtöisissä toiminta- ja muisteluhetkissä tai kahden kesken ikäihmisen kanssa.

”Hyppää kyläkaupan tunnelmaan!” Mitä ostaisit kyläkaupasta? Muistatko vielä kauppiaan? Kuokkalan museoraitin kauppamuseolta saatujen esineiden kautta pääset kosketuksiin viime vuosikymmenten tuotteiden kanssa. Kuva: Tuija Visuri, Pirkanmaan maakuntamuseo.
”Partaveitsestä permanenttiin.” Matkalaukusta löydät entisajan naisten ja miesten kauneudenhoitoon liittyviä esineitä ja lehtiä. Tiedätkö, miten permanentti tehtiin? Oletko käyttänyt klippaussaksia tai partaveistä? Kuva: Tuija Visuri, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Työryhmät

Lempäälän kunnan muistelulaukut ovat tehneet Lempäälä-seura, Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut ja Pirkanmaan maakuntamuseo yhteistyönä osana seutumuseohanketta. Laukuista valmistui myös sosionomiopiskelijan opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoululle vuonna 2019.

Hämeenkyrön kunnan muistelulaukku tehtiin yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan kulttuuripalveluiden kanssa osana Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseohanketta.

Taustatutkimus

Seutumuseotutkija ja sosionomiopiskelija tutustuivat museolehtori Lila Heinolan kanssa Tampereen kaupungin museopalveluiden tuottamiin toiminta- ja muistelupaketteihin. Näin kartoitettiin erilaisten pakettien toimivuutta ja arvioitiin, millaiset ratkaisut toimisivat Lempäälän muistelulaukkujen kohdalla. Sosionomiopiskelija haastatteli samalla lyhyesti Heinolaa muistelupakettien käytöstä omaa opinnäytetyötään varten.

Lisäksi tutustuttiin netistä löytyviin muistelupaketteihin, joita eri museot ovat tuottaneet ikäihmisille. Aineistoa ja ideoita löytyi myös ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki Vahvikkeen kautta.

Muistelulaukkujen esineet

Esineistön kartoitus, hankinta ja siirto muistelulaukkuihin:

Lempäälän muistelulaukkujen esineistön valinta toteutettiin seutumuseotutkijan ja sosionomiopiskelijan yhteistyönä. Laadittiin alustava suunnitelma siitä, minkälaisia esineitä muistelulaukut voisivat sisältää. Luettelointityön ohessa arvioitiin Lempäälä-Seuran museokokoelmia ja osa esineistä siirrettiin käyttökokoelmiin. Esineet, joita ei museokokoelmista löytynyt tai joita pidettiin liian merkityksellisinä käyttökokoelmaan siirrettäviksi, hankittiin ostamalla tai lahjoittamalla.

Lempäälä-Seuran museokokoelmista käyttökokoelmaan siirretyt esineet merkittiin kirjaintunnuksella K. Ostetut esineet merkittiin kirjaintunnuksella L. Kirpputoreilta ostettuihin matkalaukkuihin ei tehty merkintää.

Vanhustyön keskusliitto toimitti Lempäälä-Seuralle ilmaiseksi kauppalaukkuun liitettäväksi Vahvike-materiaali ”Arjen esineitä vuosien takaa”- kuvakortit, jotka on kuvattu Lempäälässä Kuokkalan museoraitilla. Vastavuoroisesti Vanhustyön keskusliitolle toimitettiin muistelulaukkuihin liittyvää aineistoa julkaistavaksi nettisivuille, joille on koottu paljon eri toimijoiden tuottamaa muistelu- ja virikeaineistoa. Aineistojen ideana on innoittaa muitakin toteuttamaan muistelutoimintaa.

Hämeenkyrön muistelulaukun esineistön valinnasta vastasi seutumuseotutkija. Hämeenkyrön kotiseutumuseolta löytyi paljon skannattavaa ja tulostettavaa aineistoa laukkuun. Myös suurin osa esineistä on kotiseutumuseolle aikanaan lahjoitettujen kyläkoulujen esineistöä, joita ei ole luetteloitu museon esinekokoelmiin. Myös Hämeenkyrön kotiseutumuseon valokuva-arkiston aineistoa hyödynnettiin muistelulaukkua kootessa.

Muistelulaukkujen kokoaminen: Parturikampaamoteemaisen muistelulaukun kokoaminen vei enemmän aikaa. Laukun pohjalla on kankaalla päällystetty vaahtomuovipatja. Esineille tehtiin aukot ja ommeltiin vielä kuminauhat pitämään esineitä paikoillaan. Kauppa- ja kouluteemaiset muistelulaukut koottiin asettelemalla esineet vapaasti matkalaukkuihin.

Tiedotus

Muistelulaukkuja mainostettiin Lempäälän kunnankirjastossa asiakaspalvelun tiskillä 16.-30.11.2018. Esillä oli osa muistelulaukkujen esineistä sekä lyhyt informatiivinen kuvaus laukuista ja niiden lainaamisesta. Kirjaston tempaus liittyi 17.11. olleeseen Ritva Mäkelän kirjoittaman Aleksanteri Eskolan elämäkerran julkistustilaisuuteen.

Valmiita muistelulaukkuja on esitelty yhteistyötahojen Facebook-sivuilla ym. somekanavissa.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat kirjoittivat:

Työaika

Lempäälän muistelulaukkujen osalta seutumuseotutkijalta kului kahden muistelulaukun työstämiseen 15 työpäivää. Seutumuseotutkijan työparina toimineelle sosionomiopiskelijalle kertyi myös noin 15 työpäivää.

Hämeenkyrön muistelulaukun suunnitteluun ja kokoamiseen kului seutumuseotutkijalta 5,5 työpäivää.

Lempäälän kunnan kommentit ja huomiot muistelulaukuista

Sivun pääkuva: Hämeenkyrön muistelulaukku. Tuija Visuri, Pirkanmaan maakuntamuseo.