Opastuskäsikirjoitus ja malliopastus

Ja ukon suust’ on tarutkin

ne, joita laulan tässä.

Tavoitteet

Vänrikki Stoolin tuvan käsikirjoitus toteutettiin vuonna 2018, jolloin Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäisen osan julkaisemisesta tuli kuluneeksi 170 vuotta. Opastuskäsikirjoituksen tavoitteena on elävöittää Kurun ulkomuseon ja Vänrikki Stoolin tuvan museopalveluita sekä helpottaa ja kehittää museo-oppaan työtä.

Yhteistyö

  • Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke
  • Ylöjärven kulttuuripalvelut
  • Keihäslahden koulun 7. luokka

Toteutus

Vänrikki Stoolin tuvan opastuskäsikirjoitukseen on koottu eri lähteistä tietoja Kurun ulkomuseon alueella sijaitsevasta Vänrikki Stoolin tuvasta sekä kansallisrunoilija J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat -teoksesta. Lisäksi opastuskäsikirjoituksessa annetaan vinkkejä keskusteluaiheista ja kysymyksistä, joita voidaan käsitellä koululaisten kanssa opastetuilla museokierroksilla. Opastuskäsikirjoituksen loppuun on koottu ehdotuksia opastusrungoista esikoululaisille, ala- ja yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Opastuskäsikirjoitus on suunnattu ensisijaisesti koululaisryhmille, mutta sitä voi hyödyntää myös kaikenlaisessa yleisötyössä ja opastuksissa.

Malliopastus toteutettiin 25.5.2018 Keihäslahden koulun 7. luokkalaisille.

Tiedotus

Opaskäsikirjoituksesta tiedotettiin Pirkanmaan maakuntamuseon sekä Ylöjärven kaupungin museoiden Facebook -sivuilla.

Myös Kurun lehti tiedotti 31.5.2018:

Kurun Vänrikki Stoolin tuvalla kävi kesällä 2018 ennätysmäärä kävijöitä, kun kesän aluksi paikallislehdessä julkaistiin uutinen Vänrikki Stoolin tuvalle tehdystä koululaisille suunnatusta opaskäsikirjoituksesta.

Työaika

Seutumuseotutkijalla opastuskäsikirjoituksen laatimiseen kului 10 työpäivää ja malliopastukseen 1 työpäivä.

Vänrikki Stoolin tuvan opastuskäsikirjoitus

Sivun pääkuva: Vänrikki Stoolin tupa, Kuru, Hämeenkyrö. Tuija Visuri, Vapriikin valokuva-arkisto.