Opetuspaketti

Eemelin opintie -opetuspaketti

Kuva: Sakari Pälsi, Hämeenkyrön kotiseutumuseo. Kuvitus: Noora Peltokangas, Vapriikki.

Tavoitteet

Kirjailija F.E. Sillanpäästä on laadittu vuonna 1988 F.E Sillanpään opetuspaketti ala-asteita varten. Opetuspaketin ovat koonneet Marja Lepola, Sulo Nenonen ja Eila Perkiömäki. Hämeenkyrön kulttuuripalveluiden toiveena oli, että seutumuseohankkeen aikana opetuspaketti päivitetään ja tuodaan tähän päivään. Tavoitteena oli, että kaikki opetuspaketin materiaalit olisivat helposti opettajien saatavilla, ja opettajat voisivat koota niistä helposti materiaaleja luokan tasolle sopivaksi. Toiveena oli myös, että opetuspaketti sisältäisi pedagogisia vinkkejä ja tehtäviä.

Yhteistyö

  • Hämeenkyrön kulttuuripalvelut
  • Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke
  • F.E. Sillanpää Seura
  • Heinijärven koulu
  • Vapriikin graafinen suunnittelu

Toteutus

Seutumuseotutkija kokosi vuonna 1988 toteutetun opetuspaketin pohjalta päivitetyn opetuspaketin blogipohjaiselle WordPress -alustalle. Opetuspaketti on jaettu omiin teemoihinsa, kuten Eemeli koululaisena tai luonnontarkkailijana, työnteko ja leikit, juhlapäivien viettoa Eemelin tapaan, omat osiot löytyvät myös lapsuuden kodista Myllykolusta ja nuoruudenkoti Töllinmäestä. Myös laaja-alaisen oppimisen taidot on huomioitu opettajalle -kohdassa. Lisäksi opetuspaketissa on tehtäväpankki, johon on koottu Sillanpää-aiheisia tehtäviä ja leikkejä.

Eemelin opintie -opetuspaketin ovat testanneet maaliskuussa 2019 Heinijärven koulun 5. luokkalaiset, joiden palautteen ja toiveiden pohjalta opetuspaketti viimeisteltiin.

Eemelin opintie –opetuspaketti

Eemelin opintie -opetuspaketti on koottu pääosin alakouluikäisiä ajatellen, mutta se sisältää paljon materiaalia, jota voi soveltaa myös yläkoululaisille. Opetuspaketti toimii opettajan lähdemateriaalina, mutta oppilaat voivat tutustua aineistoihin myös itsenäisesti. Pakettia voidaan käyttää kouluissa monipuolisesti eri oppiaineiden materiaalina sekä osana Myllykolun ja Töllinmäen museovierailuja.

Opetuspaketti tutustuttaa hämeenkyröläisen Nobel-kirjailijan F. E. Sillanpään lapsuuteen ja nuoruuteen. Aihetta lähestytään Eemeli-pojan näkökulmasta, miten hän koki ympäröivän maiseman joka oli hänelle rakas ja johon hän palasi aina uudelleen. Hämeenkyrön, ja erityisesti Myllykolun, maisema on kohonnut Sillanpään kirjallisen tuotannon kautta kansallismaisemaksi.

Työaika

Opetuspaketin aineiston perehtymiseen, suunnitteluun ja toteutukseen kului seutumuseotutkijalta yhteensä 23 työpäivää ja graafikolta kului opetuspaketin kuvitukseen 3 työpäivää.

Sivun pääkuva: Sakari Pälsi, Hämeenkyrön kotiseutumuseo. Kuvitus: Noora Peltokangas, Vapriikki.