Tarinakahvilat

”Jutellaan toistemme kanssa ja kerrotaan, mitä muistetaan vanhasta ajasta ja tästä nykymeiningistä kans.”

Tavoitteet

Seutumuseohankkeen yksi ydinajatuksista on osallisuuden edistäminen. Tarinakahviloiden ajatuksena on koota ihmiset muistelemaan yhteistä mennyttä ja jakamaan tarinansa myös tuleville sukupolville.

Muistitietoaineistoa tallennetaan verrattain vähän verrattuna museoesineisiin, valokuviin tai kulttuuriympäristöihin. Tarinakahvilat ovat keino kerätä monipuolisesti muistitietoaineistoa eri rakennusten historiasta tai yksittäisistä teemoista ja tapahtumista. Tarinakahviloita voi järjestää myös tiloissa, joihin ei tavallisesti helposti pääse tutustumaan tai tule mentyä. Myös rakennukset, jotka ovat muutoksen tai purkamisuhan alla, ovat paikkoja, joiden muistitietoaineiston keruu olisi ehdottoman ajankohtaista ja merkityksellistä.

Muistitietoaineistoa voi käyttää monipuolisesti tutkimuksissa, julkaisuissa ja näyttelyissä, mutta aineistoa voi myös hyödyntää kuntien ja kaupunkien markkinoinnissa sekä imagoa luodessa.

Tarinakahvilat

Seutumuseomallin kokeiluhankkeessa tarinakahviloita järjestettiin Nokian kaupungissa ja Lempäälän kunnassa. Tarinakahviloita järjestettiin kaikkiaan kuusi, joista neljä järjestettiin Nokialla ja kaksi Lempäälässä.

Nokian Tarinakahvilat

 • 28.8.2018 Kehon siirtolapuutarha. Muistelijoita 85.
 • 25.9.2018 Nokia River Golf. Muistelijoita 85.
 • 29.10.2018 Nokian uutisten toimitus. Muistelijoita 50.
 • 26.11.2018 Nokian kirkko. Muistelijoita 40.

Muistelijoita yhteensä: 260

Lempäälän tarinakahvilat

 • 8.3.2019 Lempäälän Vanha pappila. Muistelijoita 33.
 • 11.4.2019 Kuljun työväentalo. Muistelijoita 50.
 • 12.9.2019 Vanha asema/Taitokeskus Lempäälä. Muistelijoita 26.
 • 14.11.2019 Manttaalitalo. Muistelijoita 80.

Muistelijoita yhteensä: 189

Järjestäjät

Nokian tarinakahviloiden järjestäjät

 • Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
 • Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke
 • Pirkan opisto
 • Nokia-seura ry
 • Nokian Uutiset

Lempäälän tarinakahviloiden järjestäjät

 • Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut
 • Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseohanke
 • Pirkan opisto
 • Lempäälä-seura ry
 • Lempäälän-Vesilahden Sanomat
 • Lempäälän seurakunta
 • Kuljun työväentaloyhdistys
 • Maataloustuottajain Lempäälän yhdistys MTK-Lempäälä ry

Tiedotus

Pirkan opisto vastasi tarinakahviloiden kurssiohjelmasta sekä julisteisteiden ja mainosten taitosta ja painatuksesta.

Tarinakahviloista tiedotettiin yhteistyötahojen Facebook-sivuilla ym. somekanavissa ja menokalentereissa. Lisäksi Nokian Uutisten toimituksen eteistilaan sijoitettiin pieni tarinalaatikko, johon kuntalaiset olisivat voineet viedä kirjoituksia. Idea syntyi, kun kuultiin että Nokian Uutisten toimitukseen viedään silloin tällöin muisteluita ja juttuvinkkejä ruutupaperille kirjoitettuna. Tarinalaatikkoon ei kertynyt kuitenkaan tarinoita, mikä voi johtua siitä, että laatikosta ei juurikaan tiedotettu. Tarinakahviloista tiedotettiin myös ikäihmisten toritapahtumassa.

Nokian uutiset kirjoittivat

Lempäälän-Vesilahden Sanomat kirjoittivat

 • Vanhan pappilan tarinaillassa kerättiin ”lasiseinäisen” muistumia. 12.3.2019
 • Kuljun työväentalolla muistellaan arkea ja juhlaa. 3.4.2019
 • Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Tarinakahvila Taitokeskus Lempäälässä: asemalla työskenteli parhaimmillaan noin 50 työntekijää. 1.10.2019

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemat kannustavat erityyppisiin tapahtumiin ja sisältöihin ja tarjoavat inspiraatiota tapahtumajärjestäjille. Tarinakahvilat istuivat loistavasti Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemoihin vuosina 2018 ja 2019.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana vuonna 2018 oli Tunne perintösi, jaa tarinasi, joka kutsui kokemaan kulttuuriperinnön kohtaamisen paikkana ja vuoropuhelun välineenä. Vuoden 2019 teema puolestaan oli Viihteen ja taiteen tiloissa, jolloin altistutaan kohtaamisille viihteen ja taiteen äärellä. Teemavuodet koettiin erinomaiseksi Nokian ja Lempäälän tarinakahviloiden kannalta ja tarinakahvilat ilmoitettiin Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden sivustolle tapahtumasarjana.

Tallentaminen

Jokainen tarinakahvila nauhoitettiin diginauhurilla. Nauhoituksesta vastasi seutumuseotutkija, jonka vastuulla oli myös muistitietoaineiston käyttölupasopimusten laatiminen. Lupalapuissa luvataan, että:


Kunta/kaupunki kerää yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa Pirkan opiston tarinakahvilassa muistitietoaineistoa liittyen paikalliseen historiaan. Käyttölupa toimii todisteena siitä, että aineiston tallentaja on pyytänyt Tarinakahvilan osallistuvalta tarinankertojalta luvan aineiston käyttöön. Kunnat ja Pirkanmaan maakuntamuseo sitoutuvat käsittelemään aineistoa niin, ettei se loukkaa haastateltavien yksityisyyden suojaa. Aineistot arkistoidaan kunnan/kaupungin arkistoon ja Pirkanmaan maakuntamuseon Siiri -tietojärjestelmään, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä.

Aineiston käyttölupasopimuksia täytettiin:

 • 7 kpl Kehon siirtolapuutarha
 • 8 kpl Nokia River Golf
 • 6 kpl Nokian uutisten toimitus
 • 9 kpl Nokian kirkko
 • 11 kpl Lempäälän Vanha pappila
 • 11 kpl Kuljun työväentalo
 • 10 kpl Vanha asema/Taitokeskus Lempäälä
 • 9 kpl Lempäälän Manttaalitalo

Pirkanmaan maakuntamuseossa on käytössä Olympus Linear PCM recorder LS-3diginauhuri, joka on toiminut tarinakahviloiden nauhoituksessa moitteettomasti ja nauhoitusten laatu on ollut hyvä ja selkeä. Plussaa on myös nauhurin helppokäyttöisyys sekä pieni koko.

Nauhoitukset, käyttölupasopimukset ja litteraatit on tallennettu Nokian kaupungin, Lempäälän kunnan ja Pirkanmaan maakuntamuseon Siiri-tietokantaan.

Tarinakahvilan kulku

Tarinakahvila on yleensä alkanut klo 18 kahvitarjoilulla. Tarjolla on ollut ilmaiset kahvit, siivutettu pullapitko ja gluteeniton vaihtoehto. Tarjoiluiden hankinnoista on vastannut kunta tai kaupunki. Tarjottavaa on varauduttu hankkimaan n. 50-80 henkilölle.

Tarinakahvilan on aloittanut illan isäntä tai emäntä toivottamalla muistelijat tervetulleeksi ja mahdollisesti esitellyt tarinakahvilan järjestäjät. Isännän tai emännän tehtävänä on johdatella muistelemaan sekä jakaa puheenvuoroja. Isännän tai emännän avuksi on laadittu valmiiksi teemoja, joiden pohjalta voi esittää muistelijoille johdattelevia kysymyksiä.

Isäntänä tai emäntänä voi toimia myös illan alustaja(t). Alustaja toimii aihepiirin tai paikan ”asiantuntijana”, jolla on aiheeseen sopiva esitys tai tarina valmisteltuna illan alkuun. Alustaja voi myös käyttää vanhoja valokuvia muistojen herättäjänä. Esityksen ei ole tarkoitus olla pitkä, korkeintaan 5-10 minuuttia kestävä illan teemaan johdatteleva puheenvuoro.

Alustajan puheenvuoron jälkeen yleensä seutumuseotutkija on kertonut lyhyesti illan käytännön asioista, kuten tallentamisesta, nauhurista, lupalapuista ja kertonut siitä, miksi muistellaan ja miksi tarinoiden jakaminen on tärkeää. Lisäksi seutumuseotutkija on kehottanut muistelijoita mainitsemaan nimensä ennen tarinan kertomista, jotta tiedetään, kuka nauhalla puhuu milloinkin. Näin myös helpotetaan litteroijan työtä. Tärkeää on ollut myös painottaa, että muistellaan yksi kerrallaan. Tapahtuman aikana seutumuseotutkija dokumentoi illan valokuvaamalla ja kirjoittamalla muistiinpanoja kyseisen illan teemoista ja puheenvuoroista.

Illan puheenvuorojen jälkeen sana on vapaa!

Litteraatit

Nokian kaupungin osalta suurimman osan litteraateista koosti seutumuseotutkija, jolta työaikaa kului yhden tarinakahvilan nauhoituksen litteraatin laatimiseen noin kaksi päivää. Muilta osin tallenteet toimitettiin Tutkimustie Oy:lle litteroitavaksi.

Työaika

Seutumuseotutkijan työpanos yhden tarinakahvilan osalta oli noin 4-5 työpäivää, jotka pitivät sisällään mm. suunnittelupalaverit, muistioiden laatimisen, tila- ym. varaukset, tiedotteet ja tiedotukset, aineiston käyttölupasopimuksen laatimisen, puheenvuoron laatimisen, tarinakahvilaillan muistiinpanojen ja yhteenvedon laatimisen ja tallenteiden lähettämisen litteroitavaksi.

Nokian ja Lempäälän kommentit ja huomiot tarinakahviloista.

Sivun pääkuva: Kuljun työväentalon tarinakahvila, Tanja Meronen, Lempäälän-Vesilahden Sanomat.