Esineiden tarinapaja

”Tarinapaja on kiva tapahtumaidea museolle pimeimpään vuodenaikaan.”

– Sirpa Valin, innokas museokävijä

Tavoitteet

Esineiden tarinapajan ajatuksena on houkutella museokävijöitä museoon jakamaan omia esineisiin liittyviä tarinoita ja luoda tätä kautta uudenlainen ja osallistava museokokemus. Tarinapajan tavoitteena oli, että museokävijä tuo mukanaan itselleen tärkeän tai muuten vain kiinnostavan esineen ja kertoo siitä tarinan.

Tarinapaja on hyvä keino selvittää ja tallentaa, mitä paikalliset ajattelevat omasta suhteestaan esineisiin ja samalla kerätä tarinoiden kautta tietoa myös alueen kulttuurihistoriasta.

Järjestäjät

  • Hämeenkyrön kunnan kulttuuripalvelut
  • Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseohanke

Tiedotus

Esineiden tarinapajasta tiedotettiin Pirkanmaan maakuntamuseon ja Hämeenkyrön kotiseutumuseon Facebook-sivuilla.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana vuonna 2018 oli Tunne perintösi, jaa tarinasi, joka kutsui kokemaan kulttuuriperinnön kohtaamisen paikkana ja vuoropuhelun välineenä. Esineiden tarinapaja sopi loistavasti tähän teemaan ja ilmoitettiin Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden sivustolle yhdeksi tapahtumaksi.

Tallentaminen

Jokainen esineen tarina nauhoitettiin diginauhurilla. Nauhoituksesta vastasi seutumuseotutkija, jonka vastuulla oli myös muistitietoaineiston käyttölupasopimusten laatiminen. Lupalapussa luvataan, että:

Hämeenkyrön kunnan kulttuuripalvelut kerää yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa muistitietoaineistoa esineiden tarinapajassa. Käyttölupa toimii todisteena siitä, että aineiston tallentaja on pyytänyt tarinankertojalta luvan aineiston käyttöön. Hämeenkyrön kunnan kulttuuripalvelut ja Pirkanmaan maakuntamuseo sitoutuvat käsittelemään aineistoa niin, ettei se loukkaa haastateltavien yksityisyyden suojaa. Aineisto arkistoidaan Hämeenkyrön kunnan museokokoelmiin ja tallennetaan Siiri-tietokantaan.

Esineiden tarinapaja

Esineiden tarinapajaan sai tulla klo 18-21 välillä. Jokaisen esineen mukanaan tuoneen tarina tallennettiin vuorotellen diginauhurille. Seutumuseotutkija oli valmiiksi laatinut kysymyslistan (pdf, 445 kt), jonka pohjalta tarinat tallennettiin. Nauhoituksen jälkeen esineet valokuvattiin ja täytettiin muistitietoaineiston käyttölupasopimus.

Illan aikana oli myös poikkeuksellisesti mahdollisuus tutustua yleisöltä yleensä suljettuun vinttiin, kurkistella kaappeihin ja tutustua talvikaudella museolla ”suljettujen ovien takana” tehtävään työhön. Illan aikana kävijöille tarjottiin iltakahvit.

Illan päätteeksi tarinoita ja esineitä tallennettiin 10 kappaletta.

Esineiden tarinapajan jälkeen

Esineiden tarinapajan jälkeen seutumuseotutkija litteroi jokaisen tarinan ja tallensi esineiden valokuvat, litteroinnit, äänitteet ja muistitietoaineiston käyttölupasopimukset Siiri-tietokantaan.  

Työaika

Seutumuseotutkijalta kului Esineiden tarinapajan suunnitteluun, organisoimiseen ja toteutukseen 4 työpäivää.

Esineiden tarinapajan jatko

Suositusta Esineiden tarinapajasta on tullut osa Hämeenkyrön kotiseutumuseon kesäohjelmaa. Heinä- ja elokuussa 2019 järjestetään joka perjantai Esineiden tarinapaja, joiden aineisto täydentää museon Pop up -näyttelyä.

Lokakuun 2018 Esineiden tarinapajan tarinoista ja esineiden valokuvista ollaan myös koostettu Pop up -näyttely Hämeenkyrön kotiseutumuseoon, joka on esillä kesän 2019. Hämeenkyrön kotiseutumuseon Pop up -näyttelystä voi käydä lukemassa täältä.

Syksyllä 2019 esineiden tarinapaja ja pop up -näyttely jatkoivat matkaa päiväkeskus Aurinkorinteeseen osaksi ikäihmisten toiminta- ja muisteluhetkiä.

Sivun pääkuva: Hämeenkyrön kotiseutumuseo, Esineiden tarinapaja. Tuija Visuri, Pirkanmaan maakuntamuseo.