Seutumuseokokoelma

Tavoitteet

Seutukokoelman ajatuksena on, että kokoelma muodostuisi paikallismuseoiden kokoelmien niistä esineistä, jotka eivät ole erityisen merkityksellisiä kyseiselle museolle. Seutukokoelmaan voidaan ottaa museon kokoelmasta esimerkiksi sellaisia esineitä, joita on useampi kappale.

Seutumuseokokoelman tavoitteena on esitellä seudun kulttuuriperintöä monipuolisesti ja kokoelmaa voitaisiin lainata yli kuntarajojen. Seutukokoelmaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhteisenä käyttökokoelmana, josta kunnat voivat lainata esineitä näyttelyihin, museopedagogiseen käyttöön tai vaihtoehtoisesti kokoelmasta voisi jatkossa koostaa yhteisiä opetus- ja muisteluaineistoja.

Kysely

Kesällä 2018 toteutettiin kuntakohtainen kysely, jossa selvitettiin, millaisia esineitä ja esinekokonaisuuksia museoista löytyisi seutukokoelmaan. Samalla tiedusteltiin, millaisia esineitä kunta tai museo olisi kiinnostunut lainaamaan seutukokoelmasta.

Pirkkala

Reipin museon kokoelmat on pääosin kerätty Pirkkala-Seuran toimesta 60-70-luvuilla. Kaikista esineistä ei ole lahjoittajatiedot säilyneet. Suurin osa esineistöstä on 1800-luvun ja 1900-luvun alun maatalous-, kotitalous- ja käsityöesineistöä. Käsityöläisten työkalukokoelmat (sepän, suutarin, puusepän, kirvesmiehen, kivityömiehen ja muurarin työkalut) ovat sellaisia kokonaisuuksia, joita voisi lainata tarpeen tullen muille museoille. Reipin museosta löytyy myös koulukokoelma, joka sisältää runsaasti kirjoja ja opetusvälineitä, joita muut museot voivat myös hyödyntää omassa toiminnassaan. Lainattavat esineet ovat sellaisia, joita saa koskea ja joita voi hyödyntää vaikka lasten työpajoissa.

Pirkkalan kunta on puolestaan kiinnostunut tekstiileistä, varsinkin muinaismarkkinoiden pukuteemaan liittyvät tekstiilit kiinnostavat. Ja esimerkiksi lautanauhoista voisi koostaa kesänäyttelyn. Myös opetustauluja voisi lainata muiden museoiden kokoelmista.

Nokia

Nokian museoiden kokoelmista löytyy tynnyreitä ja tiinuja, joista valtaosa on huono- tai tyydyttäväkuntoisia. Paljon löytyy myös tavallisia yleistyökaluja ja maataloustyövälineitä. Suurin osa esineistä sijaitsee Hinttalan kotiseutumuseossa.

Nokian kunta olisi kiinnostunut lainaamaan lapsille suunnattua esineistöä, joilla voisi jopa leikkiä. Toiveena olisi pieniä, jo valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia tietyn teeman ympärille.

Ylöjärvi

Ylöjärven museolla on lainattavissa ruokatalousesineitä, maataloustyövälineitä sekä suutarin työvälineistä koostuva kokonaisuus. Keihäslahden koulumuseosta lainattavissa on opetustauluja ja kirjoja.

Hämeenkyrö

Hämeenkyrön kotiseutumuseon ullakolla on potentiaalista esineistöä, jota voisi lainata seutukokoelmaan.

Lempäälä

Lempäälän kauppamuseon vintillä on mahdollisesti kauppa-aiheista esineistöä, jota voisi lainata seutukokoelmaan.

Pälkäne

Luopioisten kotiseutumuseosta löytyy 20-40-luvun koulukirjoja, biblioita ja tuohikontti. Mikkelinmäen torpparimuseon kokoelmista löytyy puolestaan oksavarstat seutukokoelmaan.

Sivun pääkuva: Kurun koulumuseo. Tuija Visuri, Pirkanmaan maakuntamuseo.