Elävän perinnön muotoja etsimässä

Tämän vuoden Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemana on Elävä perintö ja halusimme myös seutumuseossa tarttua tähän mielenkiintoiseen aihealueeseen. Päätimme lähestyä asiaa kokoamalla Seutumuseoon osallistuvien kuntien parista museo- ja kulttuurialan toimijoita yhteiseen tilaan järjestämällä keväällä Museokeskus Vapriikissa Elävän perinnön työpajapäivän.

Saimme iltapäivän alustajaksi erityisasiantuntija Leena Marsion Museovirastosta. Marsio nosti puheenvuorossaan esille museoiden tehtävän aineettoman kulttuuriperinnön tallentajina ja suojelijoina. Paras keino paikallisten perinteiden, tarinoiden, tapojen ja taitojen suojelemiseksi on varmistaa niiden elinvoimaisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että on huolehdittava perinteiden ylläpitämisestä niiden olemassaolon jatkumiseksi.

Työpajassa nousi esille erilaisia esimerkkejä elävästä perinnöstä, kuten vuodenaikoihin sidotut juhlaperinteet, laulut, leikit, ruokareseptit, käsityötaidot ja rakennusperinteet. Moni näistäkin perinteistä on vuosien aikana jalostunut ja muuttanut muotoaan uusien sukupolvien myötä. Perinteiden pariin löytyneet uudet tekijät ja toimintaympäristöt ovat osaltaan vahvistaneet kuntalaisten yhteisöllisyyden kokemusta.

Iltapäivän aikana hahmottui hyvin, miten laaja kirjo aineettoman kulttuuriperinnön parissa toimivia yhteisöjä Tampereen lähikunnista löytyy. Perinteiden parissa toimivat henkilöt parhaita asiantuntijoita ja käytänteiden eteenpäin siirtäjiä. Museot voivat tässä kokonaisuudessa tarjota osaamistaan perinteiden tallentajina sekä varmistaa näin aineettoman kulttuuriperinnön jatkuvuus ja saavutettavuus.

Teksti Heli Hietamäki, kuvat Martti Korhonen