Seutumuseo etsii uusia kumppaneita

Seutumuseotyön hankerahoituksella aloitetun startin jälkeen on nyt alkamassa kolmas toiminnassa mukana olevien Tampereen kaupunkiseudun kuntien rahoittama kausi. Ostopalveluperiaatteella toimivan peruspalvelun lisäksi kartoitamme tulevan kauden aikana myös koko Pirkanmaan museopalveluiden tarvetta alueellisesti ja selvitämme, miten niitä jatkossa tarjottaisiin alueen asukkaille entistä tasapuolisemmin. Tämä seutumuseon kehittämisosuus toteutetaan Tampereen kaupungin lisärahoituksella.

Vuoden 2024 aikana terävöitetään, minkälaisia palveluita Pirkanmaan maakuntamuseo alueellisena vastuumuseona pystyy tällä hetkellä alueen kunnille ja asukkaille tarjoamaan, millaiset ovat maakuntamuseon omat resurssit tuottaa alueellisia museopalveluita jatkossa ja miten muut Tampereen historiallisten museoiden alueellisen toiminnan yksiköt voivat osallistua työhön. Samalla selvitetään, missä kunnissa on kiinnostusta ostaa tai toteuttaa yhteistyössä alueellisia museopalveluita ja toimia näin seutumuseotoiminnan yhteistyökumppanina.

Kehittämisosuudessa kartoitetaan myös alueellisen palvelun toimintatapoja, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä kolmannen sektorin, esimerkiksi yhdistysten, terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä oppilaitosten kanssa. Siten museopalvelut saadaan paremmin kaikkien alueen asukkaiden saavutettavaksi.  Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli seutumuseolle ja selvittää myös sen rahoitusvaihtoehdot. Vuoden 2025 aikana toteutetaan pilottikokeilu alueelle suunnatusta museopalvelusta vuoden 2024 aikana tehdyn selvitystyön tarjoamien tuloksien pohjalta.

Teksti: Anu Salmela, Kuva: Hanna Jaakola, Pirkanmaan maakuntamuseo