Seutumuseon kausi 2024-2025

Kuvan etualalla niitty, jonka takana punainen puurakennus.

Seutumuseon yhteistyö Kangasalan, Lempäälän, Ylöjärven ja Tampereen kanssa jatkuu uudella kaksivuotisella kaudella. Tammikuussa käynnistyneen kauden tavoitteena on tuottaa museoihin sisältöjä asiakaslähtöisesti sekä kehittää museoiden kokoelma- ja näyttelytoimintaa. Kauden ensimmäisen puoliskon suunnitelmat sisältävät muun muassa opastuskäsikirjoituksen laatimista Kuokkalan museoraitille Lempäälään ja Ylöjärven museolle, näyttelyiden uudistamista ja viimeistelyä Haverin kaivosmuseolla sekä museokokoelmien hallintaan liittyviä tehtäviä Kangasalla.

Seutumuseotyön yhtenä osuutena nostetaan esille kuntalaisten valitsemia kiinnostavia kulttuuriympäristökohteita vuoden 2024 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teeman Reitit ja risteykset, väylät ja verkostot mukaisesti. Erilaisten kulttuuriympäristökohteiden kautta tarkastellaan, minkälaisia näkyviä ja näkymättömiä merkityksiä valittuihin paikkoihin liittyy. Kohteiden kautta voidaan nostaa esille esimerkiksi paikkoihin liittyvää perimätietoa, paikkakuntien ja henkilöiden historiaa sekä erilaisia kuntalaisten elämään vaikuttavia verkostoja, kuten harrastusten kautta syntyneitä ryhmiä ja kaveripiirejä.

Yksi keskeinen toimintakautta ohjaava päämäärä on kuntalaisten osallistaminen, yhdenvertaisen ja yhteisöllisen toiminnan ja saavutettavuuden lisääminen. Tätä lähdetään toteuttamaan järjestämällä työpajoja erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa syntyneitä tuloksia on tarkoitus nostaa esille visuaalisen ja aineettoman kulttuuriperinnön kautta.

Teksti ja kuva: Heli Hietamäki, seutumuseotutkija