Katsaus loppuvuoteen 2021

Vanhaan tyyliin sisutettu huone Eskolan jalanjäljissä -näyttelystä. Huoneen lattia on harmaaksi maalattu lautalattia, jossa on kirjavia räsymattoja, ikkunan ääressä on kaksi keltaista nojatuolia ja pöytä jolla kirjailtu, pitsireunainen valkoinen pöytäliina. Takaseinällä ryijy jossa, hahmot: niittäjä, kylväjä ja aura jota vetää hevonen ja auran perässä työmies. Seinillä näyttelyyn liittyvää kuvamateriaalia ja selitystekstejä. Kaksi mallinukkea joilla toisella musta miesten puku ja musta lierihattu ja toisella pussihousut, pikkutakki ja lippalakki. Seinustoilla senkkejä ja kukkapylväitä joilla kukkia ja museoesineitä.

Näin uuden toimintakauden alkaessa on hyvä suunnata katse vielä hetkeksi edellisen kauden loppuvaiheisiin. Toimintakauden 2020-2021 kantavana teemana oli museoiden kokoelmat, niiden hallinta ja digitoinnin edistäminen sekä kokoelmien esittelyn parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Kokoelmapainotteista teemaa päästiin toteuttamaan kuntien kohdalla laaja-alaisesti, ja kauden aikana tuotettiin museoille tallennussuunnitelmia sekä digitaalisen kokoelman hallinnan välineitä. Kokoelmatöiden ohella, ja osittain myös niiden ansiosta, päästiin museoissa toteuttamaan yleisölle avoimia näyttelyitä sekä tekemään suunnitelmia näyttelyiden uudistamiseksi tulevalla toimintakaudella. Kokoelmatöistä suurimpina projekteina mainittakoon sekä Kangasalan kaupungin omistaman urkutehtaan kokoelmien että Nokian kaupungin suuren sairaala- ja väestönsuojakokoelman inventointityöt. Yleisölle näkyväksi kokoelmatöitä saatettiin muun muassa kahden vuonna 2021 esillä olleen näyttelyn voimin; Kangasalla Vinkkelipukista äänikertamalleihin -näyttely sekä Lempäälässä Eskolan jalanjäljissä -näyttely, joihin molempiin tuotettiin sisältö seutumuseotyön puitteissa. Tämän lisäksi viidessä kunnassa toteutettiin vuonna 2020 ulkoilmavalokuvanäyttely, jolla haluttiin korostaa kunkin kunnan ominaista paikalliskulttuuria. Näyttelyiden nähtävillä olo museoiden pihapiirissä mahdollisti niihin tutustumisen myös koronarajoitusten aikaan.

Vaiheikkaan alkuvuoden 2021 jälkeen Hannamaria Westman siirtyi Nokialle museo- ja kokoelma-amanuenssiksi ja hänen tilalle seutumuseotutkijaksi valittiin Heli Hietamäki.

Seutumuseotutkijan vaihdoksesta huolimatta töitä päästiin jatkamaan heti ja kevään 2021 aikana keskityttiin kokoelmatöiden edistämiseen myös Pirkkalassa Reipin museolla, Orivedellä Paltanmäen kotiseutumuseolla ja Eräjärven Kivimuseolla. Yksi isoimmista seutumuseon tämänhetkisistä projekteista on Pirkkalan, Reipin museon näyttelyiden uudistaminen. Projekti aloitettiin syksyllä 2020 näyttelysuunnittelulla ja keväällä 2021 jatkettiin varastoinnin uudistamisella sekä näyttelyrungon ja visuaalisen ilmeen suunnittelulla. Näyttelyn visuaalinen ilme tulee olemaan ainutlaatuinen, sillä kuvittaja Inka Virolainen on työstänyt viime syksyn aikana museon tulevan näyttelyn aihealuetta tukevan kuvituksen. Tämä projekti jatkuu tulevan kevään ja kesän 2022 aikana ja tavoitteena on edetä suunnittelusta näyttelyn konkreettiseen rakentamiseen ja saada uusi näyttely, rakennus kerrallaan, yleisölle avoimeksi.

Kesä 2021 vietettiin Orivedellä kokoelmahallintotöiden parissa. Paltanmäen kotiseutumuseon yhteensä n. 1200 pahvista esinekorttia vietiin digitaaliseen muotoon ja samalla digitoitiin yli 300 mustavalkoista esinekuvaa. Tästä tilanteesta on hyvä jatkaa kokoelmatöitä esimerkiksi esinekuvausta täydentämällä. Kokoelmatyöskentely Oriveden Eräjärvellä oli mielenkiintoinen projekti, sillä 18 vuotta sitten palaneen kotiseutumuseon väliaikaisvarastoihin sijoitettuna ollut esineistö on pikkuhiljaa palautettu Eräjärvi-Seuran haltuun. Kokoelmatyöt aloitettiin esineistön inventoinnilla, tallentamalla pahvisia esinekortteja digitaaliseen muotoon sekä esinekuvia täydentämällä. Kokoelmien inventoinnilla pyritään siihen, että Eräjärvi-Seura pystyy tulevaisuudessa avaamaan yleisölle vuonna 2019 perintönä saamansa Rosellin tilan kotiseutumuseona.

Rosellin talo, Eräjärvi. Kuva Hanna Jaakola, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Edellisillä paikallismuseoissa tehtävillä esineistön inventointi- ja kokoelmatöillä tähdätään kokoelmanhallinnan parantamiseen, jotta jatkossa yhdistyksellä ja kunnalla olisi paremmin tiedossa omien kokoelmiensa sisältö ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Paremman kokoelmanhallinnan ansiosta voidaan parantaa niiden saavuttavuutta sekä uudistaa esillepanoa.

Seutumuseotoiminnan painottuessa kokoelmien parissa työskentelyyn, päästiin Lempäälässä alkusyksyllä tuottamaan sisältöä Lempäälä -viikon aikana Kuokkalan museoraitin pihapiirissä esillä olleeseen itsenäisesti suoritettavaan tehtävärastistoon. Tarkoituksena oli tuoda leikkimielisten tehtävien avulla esille museoalueen rakennuksia sekä kokoelmia yleisölle tutummaksi.

Loppusyksyn sateiden ja tuulten aikaan tuli vietettyä useampi viikko Nokialla Hinttalan kotiseutumuseon luhtiaitan vintillä kokoelmainventoinnin parissa. Teollisuuspölynimurin avulla saatiin kaivettua esille viisikymmenvuotisen pölykerroksen alta hienoja yksilöitä aina suksista ja lapioista herkkiin käsinpainettuihin tapetteihin asti. Aivan suoraviivaisesti kokoelmatöihin ei aina suoraan päästä, vaan tätäkin inventointia edelsi sähkövetojen ja valaistuksen suunnittelu tilaan työskentelyn mahdollistamiseksi.

Vuoden 2021 viimeiset viikot paketoitiin keräämällä aineistoa Ylöjärven keskustassa sijaitsevasta lähes kaksisataavuotiaasta suojellusta hirsirakennuksesta, Vanhasta Räikästä, sekä selvittämällä mitä vaatimuksia Viljakkalassa sijaitsevan Haverin kaivosmuseon geologisen kokoelman asianmukainen luettelointi tuo mukanaan. Näillä toimilla tähdätään vuoden 2023 tammikuulla avautuvan vanhan Räikän historiasta kertovan näyttelyn sisällön tuotantoon, sekä Haverin kaivosmuseon näyttelyiden uudistamiseen.

Loppuvuoden 2021 aikana tuotettiin myös uutta sisältöä Menetelmäpankkiin; opas maksuttomien digitaalisten viestintä- ja tallennuspalveluiden käyttöön vastaa paikallismuseoiden tarpeeseen saada helposti tietoa käyttöön otattavista palveluista ja antaa helpon sekä selkeän opastuksen palveluiden käytön aloittamiseksi. Toivottavasti tämän oppaan avulla yhä useammassa paikallismuseossa pystytään ottamaan digitaaliset ilmaispalvelut museotyön tueksi.

Koronarajoituksista huolimatta seutumuseotyötä pystyttiin tekemään sujuvasti, alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, kokoelmatyöhön keskittyen. Suunnittelu ja sisällön tuotanto onnistuu onneksi hyvin etätyönäkin ja pienimuotoiset tapaamiset ja talkoot kokoelmaluetteloinnin parissa pystyttiin järjestämään turvavälejä ja maakuntamuseon turvallisuusohjeita noudattaen.

Eräjärvellä järjestettiin kokoelmatöihin keskittyvät talkoot, kuvassa Eräjärvi-Seuran talkooporukka. Kuva Heli Hietamäki, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Toimintakauden aikana kunnissa toteutettu kokoelmatyö sisälsi paljon fyysisten kokoelmien, esinevarastojen ja esillä olevien esineiden perusteellista arvioimista. Kokoelmien suhteen seudullinen tilanne paikallismuseoissa onkin hyvin yhtenäinen; esineiden varastointi, digitaalinen kokoelmatyöskentely, sekä kokoelmien tuominen osaksi aktiivista ja säännöllistä toimivaa yleisötyötä vaatii edelleen runsaasti työtä, jota päästään ensi kaudella, 2022-2023, jatkamaan.

Kiitos kaikille onnistuneesta kaudesta 2020-2021! Tästä onkin hyvä jatkaa uuden kauden mielenkiintoisten suunnitelmien parissa.

Teksti: Heli Hietamäki, seutumuseotutkija. Sivun pääkuva: Näyttely Kuokkalan Museoraitilla Kauppias Aleksanteri Eskolasta. Ari Viidanoja, 2021.