Loppuvuoden 2022 kuulumiset

Kuvassa etualalla kalastukseen liittyvää esineistöä, hirsisen aitan katosta roikkuu vanhoja sumppuja ja taka-alalla ruokatalouteen liittyvää esineistöä, muun muassa leipälapioita puisia tiinuja ja kuparisia kahvipannuja.

Nopeasti kuluneen viimeisen puolen vuoden aikana on ehtinyt Seutumuseossakin tapahtumaan paljon.

Kesällä ehdittiin Pirkkalan näyttelytekstien lomassa pitämään Kuokkalan museoraitilla yleisölle avoin kokoelmatyöpäivä. Päivän kantavana ajatuksena oli talkoohenkisen tapahtuman järjestäminen, jolloin museotyöstä kiinnostuneet kävijät päästettiin kurkistamaan museon kulissien taakse. Kävijöille annettiin mahdollisuus tutustua luettelointi- ja digitointityön koko kaareen aina esineen puhdistamisesta, valokuvauksen kautta kontekstitietojen digitaaliseen tallentamiseen asti. Konkreettisen museotyön tavoitteena oli houkutella Lempäälä-Seuraan uutta, asiasta kiinnostunutta talkooväkeä. Päivä toteutettiin yhteistyössä Seutumuseon, Lempäälä-Seuran ja Lempäälän kunnan kulttuuripalveluiden kanssa.

Kesällä seutumuseotyön puitteissa käytiin myös kartoittamassa Oriveden Paltanmäelle rakentuvan Sotaveteraaniyhdistyksen perinnemuseon tilannetta. Valmisteilla olevan rakennukseen sijoitettavan näyttelyn toteutusmahdollisuuksia kartoitettiin näyttelyrakenteiden sekä esineistön esillepanon suhteen. Lisäksi keskusteltiin kokoelmainventoinnin sekä -luetteloinnin käytänteistä. Talkoovoimin valmistuva rakennus tarjoaa erinomaiset näyttelypuitteet, joten uuden näyttelyn avautuessa suosittelen suuntaamaan Paltanmäelle.

Oriveden Paltanmäelle rakenteilla oleva Sotaveteraaniyhdistyksen perinnemuseo.

Syyskausi aloitettiin Orivedellä Eräjärvi-Seuran Muistitietotoimikunnan kanssa haastattelemalla paikallisia voimahahmoja. Haastatteluihin valikoituneet henkilöt ovat olleet lapsuudestaan lähtien sidoksissa Eräjärveen, osa heistä paikkakunnalle palanneita, osa kunnassa koko ikänsä asuneita. Haastateltavat ovat jollakin muotoa vaikuttaneet paikallishistoriaan joko ammattiaan tai vapaa-ajantoimintaa harjoittamalla. Muistitietotoimikunnan tavoitteena on kerätä haastatteluita eri aihealueista mahdollisimman kattavasti, jotta niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa monipuolisesti Rosellin talon näyttelyissä sekä mahdollisen kotiseutujulkaisun lähdemateriaalina.

Eräjärvi-Seuran Muistitietotoimikunta tallentaa paikallista kulttuuriperintöä haastattelemalla paikkakunnan asukkaita.

Vuoden 2022 talvikaudella jatkuen vuoden 2023 puolelle suunnitellaan Kuhmanlahden kotiseutumuseolle uudet esine- ja näyttelykortit. Tarkoituksena on luoda digitaaliset korttipohjat, joita voidaan jatkossa hyödyntää paremmin näyttelytyössä ja kokoelmien sisällön esille tuomisessa. Tavoitteena on myös selkeyttää ja yhdenmukaistaa näyttelyiden visuaalinen ilme.

Pimeänä talvikautena on myös hyvin aikaa tutustua Haverin kaivosmuseon historiaan. Suunnitteilla on muutama muutos museon näyttelyihin sekä kokonaan uuden näyttelytilan avaaminen, mutta näistä kuulette enemmän vuoden 2023 aikana.

Teksti ja kuvat: Heli Hietamäki, seutumuseotutkija. Sivun pääkuva: Reipin museo, Sikojärven aitan näyttely, Pirkkala.