Mikä on seutumuseo ja miten se toimii?

Kuvassa vasemmalla punainen lautarakenteinen savusauna, jonka vieressä seisoo ryhmä opastettavia, taka-alalla harmaa hirsirakennus.

Seutumuseo on syntynyt tarpeesta saada museoammatillista osaamista paikallismuseoihin - unohtamatta yhteistyötä paikallismuseoiden välillä.

Tarve ja tavoitteet

Paikallismuseot toimivat joko kuntien kulttuuripalveluiden alla tai ovat yhdistysten omistamia ja siten usein talkootyöllä ylläpidettyjä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että syntyy tarve museoammattilaisen toteuttamalle ohjaukselle, neuvonnalle, kädet saveen -tyyppiselle työlle sekä kehittämiselle ja ideoinnille. Pienemmissä kunnissa ei ole vakituista museoammatillista resurssia, mutta paikkakunnalla on usein paikallismuseo. Seutumuseo on luotu paikkaamaan tätä museoammattilaisen tarvetta erityisesti siten, että seudullisuus ja seutuyhteistyö korostuvat. Työtä tehdään paikalliskulttuurin ja -historian säilyttämisen vuoksi.

Seutumuseotoiminnassa työskentelee seutumuseotutkija, jonka työpiste on virallisesti Vapriikissa. Työtä ohjaa Pirkanmaan maakuntamuseon maakuntamuseotutkija ja tukena on Tampereen kaupungin museoiden ammattilaisten verkosto, mistä kysellään (vähän väliä) monenmoisia ideoita ja ohjeita.

Tavoitteena on auttaa paikallismuseotoimijoita esimerkiksi kokoelmien digitointiin liittyvissä kysymyksissä ja avustushauissa, kokoelmasiirroissa ja poistojen tekemisessä, näyttelyiden uudistamisessa ja varastoinnin järkevöittämisessä. Lisäksi selvitetään poikkeuksellisten esineiden tai kokoelmien parhaita säilyttämisolosuhteita ja pyritään tekemään museoammattilaisten työtä sekä paikalliskulttuuria aavistuksen näkyvämmäksi. Tätä työtä tehdään sydämellä, välillä harmaita hiuksia kasvattaen ja murehtien, kuitenkin aina kokoelmiin ihastuneena ja eri alojen ihmisten osaamista arvostaen.

Rahoitus

Seutumuseokauden 2022-2023 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi tasavertaisin panostuksin. Tampereen kaupunki toimii työnantajana ja tarjoaa työtilat sekä museoammatillisen tuen. Yhdistysomisteisten paikallismuseoiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että kunta voi rahoittaa oman kuntansa kotiseutuyhdistykselle museoammattilaisen palveluita siten, ettei tästä koidu yhdistykselle kustannuksia. Toteutuvat projektit neuvotellaan tällöin aina sekä kunnan että yhdistyksen kanssa yhdessä.

Työajan jakautuminen

Seutumuseotutkijan työaika jakautuu kahdeksaan sektoriin: Toiminnassa mukana olevien kuntien, työantajan eli Tampereen kaupungin alla toimivan Pirkanmaan maakuntamuseon ja seudullisten (eli kaikkia toiminnan kuntia koskettavien) projektien kesken. Työn jakautumista seurataan tarkkaan (melko monimutkaisen) Excelin avulla.

Mikäli sinulla on kysymyksiä Seutumuseosta, ota yhteyttä!

Teksti: Hannamaria Westman, seutumuseotutkija, tammikuussa 2021.

Tekstiä päivitetty 31.1.2023. Sivun pääkuva: Ylöjärven museo. Kausityöntekijöiden tapaaminen. Heli Hietamäki, Pirkanmaan maakuntamuseo.