Seutumuseo 2020-2021

Mustavalkoisia esinekuvia ja pahvisia, kirjoituskoneella täytettyjä esinekortteja.

Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseotoiminnan kaksivuotiskausi käynnistyi 7.1.2020. Seutumuseotoimintaa jatketaan Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Ylöjärven kunnissa.

Seutumuseon työmuoto pohjautuu Pirkanmaan maakuntamuseon vuonna 2016 tekemään seutukuntamuseoselvitykseen sekä OKM:n ja kuntien rahoittamaan kaksivuotiseen seutumuseomallin kokeiluhankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Seutumuseokauden 2020-2021 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat tasavertaisin panostuksin. Seutumuseotoimintaa koordinoi seutumuseotutkija maakuntamuseotutkijan ohjauksessa. Tavoitteena on saada seutumuseotoiminnasta jatkuva työmuoto Tampereen seudun kunnille.

Seutumuseotoiminnan kaksivuotiskauden teemana on kokoelmat. Tulevalla kaudella pureudutaan paikallismuseoiden kokoelmien saavutettavuuden parantamiseen sekä ideoidaan ja testataan menetelmiä, miten paikallismuseoiden kokoelmatyötä voisi tehdä yhdessä paikallisten kanssa.