Seutumuseo 2022-2023

Kaksiosainen kuva, jossa vasemmalla Kangasalan urkutehtaan esinekokoelma kellarivarastossa ja oikealla kuva näyttelyplansseista sekä esineistä vitriinissä.

Pirkanmaan maakuntamuseon seutumuseotoiminnan uusi kaksivuotiskausi käynnistyi 1. tammikuuta 2022 Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen ja Ylöjärven kunnissa.

Seutumuseokauden 2022-2023 rahoittavat toimintaan osallistuvat kunnat tasavertaisin panostuksin ja toimintaa koordinoi seutumuseotutkija maakuntamuseotutkijan ohjauksessa. Seutumuseotoiminnan tulevalla kaudella jatketaan viime kaudella aloitettua kokoelmien inventointi-, digitointi- sekä luettelointityötä. Tavoitteena on hyödyntää niiden tuloksia kuntien kulttuurikasvatustyössä sekä näyttelyiden uudistamistyössä. Kokoelmia pyritään tekemään paremmin näkyväksi esittelemällä ne yleisölle aiempaa monimuotoisemmin teknologiaa ja eri kanavia hyödyntäen. 

Teksti: Heli Hietamäki, seutumuseotutkija. Kuvat: Kangasalan urkutehtaan jäämistön esineinventoinnista valmiiksi näyttelyksi. Hannamaria Westman, Pirkanmaan maakuntamuseo.